Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
43 / 2008 Privind Regulamentul de organizare şi funcţionarea Consiliului Local MARGAU 2008-01-16
97 / 2008 Privind „Calendarul de activităţi culturale pe 2009 şi susţinere a activităţilor” 2008-12-10
96 / 2008 Privind instrumentarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de bază, precum şi valorificarea patrimoniului cultural în zona Călăţele-Mărgău” propus spre finanţare de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Cornul Paltinului, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2008-12-10
95 / 2008 Cu privire la infiintarea serviciului de gospodarire comunala pentru reteaua de apa si canalizare din comuna Margau- satul Margau si satul Rachitele. 2008-12-10
93 / 2008 privind aprobarea pregătirii şi depunerii proiectului integrat ,,proiect integrat de dezvoltare rurala in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunala Magura; 2008-11-12
92 / 2008 privind aprobarea realizarii proiectului integrat de investitii “Proiect integrat de alimentare cu apa si canalizare, modernizare drumuri vicinale si modernizare si dotare camin cultural in comuna Margau, judetul Cluj” 2008-11-12
90 / 2008 Cu privire la aprobarea studiilor de fezabilitate pentru investitia,,modernizare ulite satul Rachitele,com. Margau – apa-canal satul Margau si camin Rachitele. 2008-11-12
86 / 2008 Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului ,,electrificarea comunei Margau,, Consiliul local al comunei Margau,intrunit in sedinta de lucru ordinara din luna noiembrie 008, analizand referatul de necesitate elaborate de catre primarul comunei. 2008-11-12
85 / 2008 Cu privire la elaborarea studiilor de fezabilitate si sumele necesare pentru investitiile ce urmeaza a se realiza in cazul aprobarii cererilor de finantare ce vor fi inaintate in cadrul masurii 322-,,Renovarea,dezvoltarea satelor,inbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” FEADR. 2008-11-12
77 / 2008 Privind aprobarea cumpararii a unor suprafete de teren necesare pentru statie de epurare in satul Rachitele,captare si bazin pompe de forare –satul Margau. 2008-10-08
49 / 2008 privind aprobarea realizarii proiectului integrat de investitii “Modernizare drumuri, extinderesi prima infiintare retea joasa tensiune si dotarea caminelor culturale in comuna Margau, judetul Cluj” 2008-07-01
43 / 2008 Cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al consiliului local. 2008-07-01
40 / 2008 Consiliul local comunei Margau,intrunit in sedinta de constituire din data de 23.06.2008, ca urmare a alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din data de 01.iunie 2008 2008-06-23
38 / 2008 Consiliul local al comunei Margau,intrunit in sedinta de constituire din data de 23.06.2008, ca urmare a alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din data de 01.iunie 2008 2008-06-23
37 / 2008 Consiliul local al comunei Margau,intrunit in sedinta de constituire din data de 23.06.2008, ca urmare a alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din data de 01.iunie 2008 2008-06-23
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Newsletter

Mă abonez!