Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
36 / 2008 Consiliul local al comunei Margau, intrunit in sedinta de constituire din data de _23.iunie,2008,ca urmare a alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din data de 01.iunie 2008. 2008-06-23
16 / 2008 Privind aprobarea acordarii catre persoalul didactic a unui numar de trei tichete cadou in valoare de 50 lei /tichet /eveniment,pentru un numar de patru evenimente pe an. 2008-02-13
15 / 2008 Privind aprobare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2008,al Consiliului local Margau. 2008-02-13
13 / 2008 Cu privire la stabilire componenta membri ,reprezentanti aiC onsiliului local Margau in cadrul Consiliului de Administratie al O.S. Margau R.A. 2008-02-13
12 / 2008 Privind acordul Consiliului local Margau ca, Consiliul Local Calatele ,sa iasa din Asociatia Proprietarilor de Padure incepand cu data de 31. decembrie 2007 2008-02-13
7 / 2008 Privind asigurarea transportului copiilor din comuna Margau inspre si de la scoala Rachitele , cu microbuzu laflat in dotarea scolii din satul Rachitele. 2008-01-16
4 / 2008 Privind stabilire valoare caiet de sarcini,pentru contractele de achizitie publica ,a contractelor de concesionare de lucrari publice si a contractelor de concesiuni de servicii. 2008-01-16
63 / 2011 Cu privire la intocmire documentatie SF + PT +CS, studiu de fezabilitate,proiect ethnic, pentru executarea lucrarilor de modernizare a drumurilor comunale , ulitelor de pe raza comunei Margau, cu respectarea prevederilor legale. 2011-11-07
60 / 2007 Cu privire la extinderea sistemului de iluminat public; si a retelei de joasa tensiune, comuna Margau,-executarea si amplasare poarta de intrare in comuna Margau- locButeni – sursa de finantare bugetul local- cu respectarea prevederilor legale. 2007-11-07
55 / 2007 Cu privire la incheiere contract de comodat intre Consiliul local Margau in calitate de comodant si Compania nationala posta Romana S.A. in calitate de comodatar. 2007-10-03
28 / 2007 Privind stabilirea modului de desfasurare a pasunatului,taxele de pasune, stabilire taxe pentru inchirierea terenurilor agricole catre diferiti solicitanti terenuri aflate in proprietatea- administrarea Consiliului local Margau- stabilire taxa /kg achizitii ciuperci. Pentru anul 2007. 2007-04-18
21 / 2011 Privind executare studiu de fezabilitate caminele culturale din satul Mărgău, sat. Rachitele,in vederea executarii lucrari de reabilitare,a acestor cladiri. Cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice. 2011-03-21
2 / 2007 Privind aprobarea programului de dezvoltare pe termen mediu si lung al comunei. 2007-01-09
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Newsletter

Mă abonez!